Somfy
Connexoon

Styr dina markiser från din smartphone.


Connexoon är en smart app-styrning för olika typer av solskydd, belysning och garageportar. Dels kan man enkelt styra produkterna via sin smartphone, men även t.ex. låta en solsensor eller en timer sköta dem helt automatiskt. Allt detta från distans tack vare att Connexoon-boxen alltid är ansluten till internet via din router.

Connexoon hjälper dig att kontrollera dina vertikalmarkiser från din smartphone. Programmera in veckoscenarier och simulera närvaro med timerfunktionen när du inte är hemma, så att du alltid känner dig trygg. Kontrollera och ställ in dina vertikal markiser och alla andra uppkopplade produkter med funktionen "check home" var som helstifrån.

• Kör upp dina solskydd vid en specifik tid med timer
• Programmera dina solskydd automatiskt med solstyrning
• Övervaka och kontrollera statusen på dina io-homecontrol® produkter med ett klick på ”Check Window”-knappen
• Få information om att t.ex. ett fönster står öppet.